Početnici (u8) – Liga mladeži NS Našice

Početnici (u10) – Liga mladeži NS Našice

Pioniri – Liga mladeži NS Našice

Juniori – Liga mladeži NS Našice